Svet-Stranek.cz
přijedeme, vykopeme, odvezeme, postavíme
DELTASTAVBY

Novinky- akce:přijedeme, vykopeme, odvezeme, postavíme

Novinky- akce

AKCE

Prodej:

Kamenná kůra -

 její využitíKámen v zahradách využíváme od dávných dob. Je to spolehlivý stavební materiál, ale také materiál dekorační, který prokazuje vysokou stálost bez ohledu na nepřízeň počasí.

Pro zahradní architekturu je nepostradatelným a zároveň nenahraditelným prvkem. Kamenná kůra najde v zahradě mnohé způsoby uplatnění, od netradičního suťoviště, přes skalky až po klasický mulčovací prostředek.

Co je to kamenná kůra

Hovoříme-li o kamenné kůře, máme na mysli přírodní mulč trvanlivého charakteru, který dokáže ochránit záhony před nadbytečným množstvím plevele, pomáhá udržovat teplo v okolí pěstovaných rostlin, rostlinám pomáhá hospodařit s vodou a přináší do zahrady další okrasný i funkční prvek zároveň v podobě zajímavé struktury a barev.

Jaké možnosti využití nabízí:

Současným trendem je minimalizovat velké jednotvárné plochy. Právě proto si kamenná kůra v zahradách a okolí domu získává svoje důležité postavení jako moderní prvek zahradní architektury. Kromě cihel a kamene se využívají kamenné desky, štěrky a kamínky a v neposlední řadě i kamenná kůra, která může plnit mnohé funkce:

  • Pokládka ploch ve svazích – kamenná kůra uložená na vhodný podkladní materiál zabraňuje sesuvům půdy, čili erozi, vymílání zeminy při dešti a odplavování živin z podloží.
  • Skalky – základem každé skalky jsou kameny, mohou být doplněny i kamennou kůrou, která zabraňuje prorůstání plevelů.
  • Suťoviště – netradiční volba pro všechny, kdo chtějí zkusit netradiční řešení. Nejen rozměrné kameny poskládané v nepravidelných skupinách jsou základem suťoviště. Do suťoviště patří také kamenná drť v různých frakcích, která poslouží jako kůra pro přirozené mulčování povrchu suťoviště.    
  • Mulč na záhony – kladení přírodních nebo umělých materiálů na záhony pod rostliny.
  • Cestičky a pěšiny – soulad materiálů je důležitý. Pokud vaší zahradě či okolí domu vévodí kámen, využijte ho v různých podobách, velikosti a barvě, abyste z cest a chodníků neutvořili fádní a jednolité plochy. Pro běžnou chůzi postačí chodník kombinovaný, vytvořený například z kamenů a kamínků různorodé velikosti nebo barevných odstínů.   

Jak s kůrou pracovat

Máme-li na mysli práci s kamennou kůrou, v prvé řadě se nabízí její využití při mulčování.

Co to je mulčování? Mulčování je plošná pokládka přírodních materiálů pod rostliny a v jejich okolí. Takto umístěný přírodní materiál, kterým může být například sláma, kůra, štěpka a také kameny, má za úkol rostliny ochránit před nadměrným vypařováním vody a bujně rostoucími plevelnými rostlinami, kterým se pod vrstvou mulče nedostává dostatek světla, což výrazně omezuje jejich růst. Kamenná kůra, která je o poznání těžší, než stromová kůra nebo sláma, je vhodnější pro mulčování v klimaticky drsnějších polohách, kde ji nerozfouká vítr ani nevyplaví proudy vody při nadměrných srážkách. Pochopitelně použitelná je všude, ve všech typech zahrad a v okolí domů. Kamenná kůra je rovněž ideální zdrojem tepla pro takřka všechny druhy teplomilných rostlin, a to jako forma sluneční pasti. Kámen teplo nejprve naakumuluje a poté teplo zase pozvolna uvolňuje.

Při práci s kamennou kůrou je třeba dodržovat určitá pravidla, která v budoucnu výrazně usnadní péči o zahradu a okolí domu.   

  1. Důležitý je podklad – pískové lože, zemina a následně geosyntetika jako  protierozní ochrana - například georohož, geobuňky nebo kokosová síť či rohože

Podklad

Pod kamennou mulčovací kůru pokládanou v rovinatých plochách a úsecích není bezpodmínečně nutné uložení mulčovacích textilií nebo jiných geosyntetických materiálů jako například fólie pod mulčovací kůru. Ovšem při pokládce kamenné kůry ve svahu je to jedna ze zásadních podmínek. Pokládka vhodného materiálu zabrání sesuvu zeminy v podloží anebo jej alespoň výrazně omezí. V kombinaci s následnou výsadbou vhodných rostlin se stává takto provedený svah bezpečným, dlouhodobým a navíc velmi estetickým řešením pozemků v hůře přístupných terénech.

 Výběr materiálu a výpočet množství

Kamennou kůru v zahradě lze využít při tvorbě vodních prvků, na suťoviště, jako hlavní motiv skalek a také třeba na bylinkové výsadby. Ovšem nejčastěji se kámen a kamenná kůra uplatní při tvorbě cest a pěšin. Jakmile usilujeme o to, dát kameni v zahradě větší prostor, je nutné zamyslet se nad jeho barevností a také druhem. Rozhodně není ve všech případech vhodné začleňovat do zahradních kompozic pestře zbarvené nebo netradiční kameny z dovozu. V přírodní zahradě nebo v klasické okrasné zahradě bychom měli vždy dát přednost kameni z místních zdrojů. Právě takovým materiálem je kamenná kůra Dolany. Co se týče výpočtu množství mulčovací kůry, je možné udělat si odhad potřebného množství podle následujících pravidel. Šíře zahradní cesty by měla být menší než 60 cm, hloubka bývá obvykle mezi 15 - 20 cm, z čehož cca 10 cm představuje drenážní vrstva.  

Tip: Na kolik m2 mi vystačí 1 tuna kůry? Takové množství pokryje plochu cca 20m2 o výšce kůry 4-5 cm.AKCE- NEVÍTE CO SE STAVEBNÍM ODPADEM......
ZAJISTÍME UKLÁDKU ODPADŮ ZA VELMI ZAJÍMAVÉ CENY-
Místo ukládky :Rokycany, Plzeň
podmínka je objednat si naše vozy k odvozu Vašeho materiálu (asfalty, betony, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel..., železobetony, )
kontakt:775 934 061, 605 131 752
e-mail: deltastavby@outlook.com

Potřebujete kontejner na suť /zem či na vyklizení
bytu Máme nové vozidlo s
mechanizovanou vykládkou a nakládkou
10paletových míst nebo 15 tun
Nosnost ruky na 4m -5t
na 10m- 1,5t
na 14m -1,2t
přepravovaného materiálu do
7m
objem kontejneru 13m3 , 6m3návštěvníků stránky
celkem23 570
tento týden209
dnes14
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK